Vrijwillige ouderbijdrage voor schooljaar 2023-2024

De vrijwillige ouderbijdrage maakt het mogelijk om alle niet-onderwijsgerelateerde activiteiten gedurende een schooljaar vorm te geven. Deze bijdrage zorgt ervoor dat we o.a. ieder jaar op schoolreis kunnen, Sint, Kerst, Pasen kunnen vieren en nog veel meer activiteiten kunnen organiseren.  

De ouderbijdrage is € 75,- per leerling. Dit bedrag is voor het hele schooljaar. Voor kinderen die later instromen, vragen we een kleinere bijdrage (per maand  € 5,- minder).
Het staat u natuurlijk vrij om een hogere bijdrage te geven. Uit de eventuele extra bijdragen worden zaken bekostigd als: extra uitdagend materiaal, nieuwe apparatuur, materiaal voor beeldende vorming, etc.
 
Wij sturen u een factuur voor deze vrijwillige ouderbijdrage via WIS Collect. 

De MR bekijkt ieder jaar de uitgaven van de ouderbijdrage en keurt deze uitgaven goed.

Het niet voldoen van de ouderbijdrage leidt niet tot uitsluiting van deelname aan activiteiten. Wanneer het u niet lukt om de ouderbijdrage te betalen, zijn er altijd mogelijkheden voor ondersteuning. U kunt hierover met de directie en met onze schoolmaatschappelijk werkster in gesprek (susanne.blokzijl@smw-r.nl). Samen kijken we dan naar de mogelijkheden.