Spelend leren in groep 1-2

In de groepen 1-2 werken wij volgens de methodiek Spelend Leren. Vanuit betekenisvolle thema's, passend bij de belevingswereld van de leerlingen, gaan we op ontdekkingstocht. We bieden binnen het thema betekenisvolle activiteiten aan, waarbij de kinderen vooral spelend en handelend in thematische hoeken zich ontwikkelen. De hoeken zijn gekoppeld aan de leerdoelen uit onze observatie methode KIJK!We openen het thema 'groots'. Hierbij kunt u denken aan een bezoek aan de supermarkt voor het thema Supermarkt, een lokaal vol terraria met torren en spinnen voor het thema Kriebelbeestjes, een poppenkastvoorstellig, een toneelstuk.... 
Deze grootse opening maakt dat de kinderen direct enthousiast zijn over wat zij willen gaan spelen en beleven, wie zij willen worden binnen het thema. Gedurende een aantal weken verandert de school. De lokalen en het leerplein veranderen in een leerrijke omgeving naar de ideeën van de kinderen zelf. Een supermarkt, een vliegveld, een museum, u kunt het zomaar tegenkomen op onze leerpleinen!
De leerkracht speelt met de kinderen mee en geeft impulsen aan het spel om zo de doelen voor de leerlingen spelenderwijs te bereiken. Deze impulsen kunnen ontstaan door materialen neer te leggen of door mee te spelen in het spel.