AVG

Park16Hoven beschikt over een privacyreglement AVG. Dit reglement is goedgekeurd door de MR en zal ieder jaar up-to-date gehouden worden. 

Aan het begin van schooljaar 2021-2022 heeft u een formulier ingevuld waarop u heeft aangegeven of uw kind bijv. op de foto mag op de website of voor in de app. Wanneer u één van de opties wilt wijzigen, kunt u terecht bij de groepsleerkracht van uw kind(eren). Nieuwe leerlingen krijgen het formulier bij de inschrijving op onze school.