Leerplicht, verlof en verzuim

Wanneer u verlof wilt aanvragen, gelden er regels die zijn opgesteld door het Ministerie van Onderwijs. Deze beleidsregels kunt u nalezen op : 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0031787/2012-07-01/#Artikel2

Verlofaanvragen voor een periode korter dan 10 dagen, vraagt u aan bij de directie. U kunt ons een mail sturen, maar altijd wordt u gevraagd onderstaand aanvraagformulier in te vullen. Na beoordeling van de aanvraag, ontvangt u wel of geen toestemming voor het verlof, met een verklaring waarom het verlof eventueel afgekeurd is. 
Wilt u verlof voor een periode langer dan 10 schooldagen, dient u dit aan te vragen bij de leerplichtambtenaar van de gemeente. U kunt dit doen via onderstaand aanvraagformulier. 
 

 

Aanvraagformulier korter dan 10 dagen 

Voor het verlofformulier klikt u hier

 

Aanvraag voor verlof voor langer dan 10 dagen

Bij een aanvraag voor een verlof dat langer dan 10 dagen duurt. neemt u zelf contact op met leerplicht. Meer daarover leest u  op https://www.rotterdam.nl/aanvraag-extra-verlof-schooldagen.