Schoolgids 2023-2024

Onze schoolgids voor schooljaar 2023-2024 schetst een beeld van het onderwijs op basisschool Park16hoven. Tevens is de schoolgids bedoeld als praktische handreiking; u vindt veel praktische informatie verzameld in de afzonderlijke hoofdstukken en in het hoofdstuk ‘Van A tot Z’.

Dit schooljaar schrijven wij met het team het nieuwe schoolplan voor de komende 5 schooljaren. Een belangrijke gebeurtenis, omdat we met elkaar kijken op welke wijze wij de komende jaren vorm geven aan ons onderwijs. Wij zullen u middels de Parkpost op de hoogte houden van het proces.

In deze schoolgids staat per leerjaar beschreven wat er aan bod komt en wat de bijzonderheden van het specifieke jaar zijn. Wat is er belangrijk in groep 5 of in groep 7? Ook leest u over de onderwijskundige pijlers van de school; Continuous Improvement, Spelend Leren bij groep 1-3 en thematisch werken met BLINK in groep 3-8. De inzet van het groepsdoorbroken werken dat wij het komende schooljaar onderzoeken en zullen implementeren wordt ook beschreven.

Leest u mee in onze schoolgids, we hopen dat u net zo enthousiast raakt over ons onderwijs als wij zijn. Heeft u vragen of opmerkingen? We horen deze graag.

De link naar onze schoolgids vindt u hier.