Naschoolse activiteiten

Park16Hoven biedt na schooltijd verschillende activiteiten aan, zowel op educatief als op sportief vlak. De meeste sportactiviteiten worden gezamenlijk georganiseerd met BSO Norlandia. De activiteiten zijn toegankelijk voor alle leerlingen van basisschool Park16Hoven, niet alleen de kinderen die naar de BSO gaan.

Er worden ook naschoolse activiteiten aangeboden door externe aanbieders. Aanmelden en informatie verloopt via deze externe aanbieders.

In onze schoolapp onder Brede School vindt u de activiteiten die per periode gegeven worden evenals waar de activiteiten zullen plaatsvinden.