Klassenouders

Iedere klas heeft minimaal één klassenouder. Deze ouders worden door de leerkracht gevraagd, maar kunnen zich ook (graag!) zelf aanmelden. De klassenouders zijn het aanspreekpunt van een klas, zowel voor de leerkracht als de ouders.
 
Klasgerichte taken klassenouders
  • Hulpouders vragen voor klasgerichte activiteiten en waar nodig bij schoolbrede activiteiten.
  • Informatie vanuit de klas/leerkracht doorspelen aan de ouders.
  • Coördineren van de luizencontrole op de woensdagochtend na iedere vakantie en tussentijds wanneer er luizen geconstateerd worden in een klas.
  • Beheren van het lief- en leedpotje van de klas, waar kleine cadeautjes van worden gekocht voor geboortes, overlijden, ziektes en de verjaardag van de leerkracht