Continuous Improvement


Continuous Improvement is een totaalaanpak waarbinnen iedereen in de school weet waar we mee bezig zijn; welke doelen we willen behalen, waar die doelen te vinden zijn en hoe we deze bereiken. We hebben een teamdatabord en groepsdataborden, met daarop de visie en de missie van de school en de groep en daarbij de doelen die we willen bereiken. Naar aanleiding hiervan gaan we in gesprek en bepalen we hoe we iets willen verbeteren en wat daarvoor nodig is.
 
In de tweede en de derde week van het schooljaar zijn de kennismakingsgesprekken met de ouders. Aan de hand van een formulier vertellen ouders en kind aan de nieuwe leraar wat volgens hen al goed gaat op school, wat er nog beter kan en hoe. Hiermee starten ze de samenwerking positief en het levert de leraar waardevolle informatie op. Tevens kunnen we met de wederzijdse verwachtingen op elkaar afstemmen.
 
Door het werken met het groeiportfolio kunnen kinderen sturing geven aan hun eigen ontwikkeling en leren reflecteren. Zo worden zij zich bewust van hun eigen handelen. Op enkele onderdelen kunnen zij hun eigen plan schrijven: wat willen zij verbeteren en hoe ziet dit eruit? Dit wordt door alle leerlingen op onze school aan ouders verwoord tijdens de kindgesprekken.