TSO en BSO

Op Basisschool Park16hoven hebben we een rooster waarin op de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 12.00 en 13.00 ruimte is om te ontspannen, te spelen en te eten. Dat mag thuis, maar kan op school. 

Als uw kind op school overblijft, zorgt de school ervoor dat uw kind in de klas bij de leerkracht een zelf meegebrachte lunch eet. Naast het halfuur eten gaan de kinderen, onder toezicht van medewerkers van Norlandia, buitenspelen op het schoolplein.

Vanaf april kunnen leerlingen op maandag en vrijdag kunnen een warme, vegetarische lunch eten via Tommy Tomato. Ouders worden hier binnenkort over geinformeerd. 

Wanneer u uw kinderen gebruik wilt laten maken van de TSO (tussenschoolse opvang), zijn er de volgende mogelijkheden:

- Mijn kind maakt het gehele jaar gebruik van de TSO, met de keuze uit maandag, dinsdag, donderdag en/of vrijdag;
- Mijn kind maakt soms gebruik van de TSO
 

Kosten TSO


De kosten voor het gehele schooljaar 2023/2024 zijn als volgt:

1 dag per week TSO = €68
2 dagen per week TSO = €136
3 dagen per week TSO = €204
4 dagen per week TSO = €272

Stroomt uw kind op een later moment in, dan verrekenen wij een deel van de kosten. Vanuit Wiscollect ontvangt u een factuur welke u in één keer of in meerdere keren kunt voldoen. Deze factuur kunt u in oktober verwachten.

Indien een kind af en toe gebruik maakt van de TSO, kan u dat bij de leerkracht aangeven. De leerkracgt geeftdit  aan de administratie door. Het incidentele overblijven kost €2,25 per keer. Ook hiervoor ontvangt u een factuur via Wiscollect.


 

Aanmelden BSO


Op Park16hoven gaat een groot deel van de kinderen na schooltijd één of meerdere dagen naar de BSO (buitenschoolse opvang). Er zijn meerdere BSO-aanbieders die de kinderen na schooltijd komen ophalen. De BSO dient u zelf te regelen. U bent uiteraard vrij in het kiezen van een BSO-aanbieder. Hieronder vindt u contactgegevens van verschillende BSO-aanbieders die de kinderen bij ons komen ophalen.

- BSO en Sport BSO Norlandia
- BSO Zazou
- BSO De Droomplaats