TSO en BSO

Op basisschool Park16Hoven hebben we een rooster waarin op de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 12:00uur en 13:00uur ruimte is om te ontspannen/spelen en te eten. Dat mag thuis en kan op school.

Als uw kind op school overblijft, zorgt de school ervoor dat uw kind in de klas bij de leerkracht een zelf meegebrachte lunch eet. Voor of na dat half uurtje gaan de kinderen, onder toezicht van medewerkers van Norlandia buitenspelen op de pleinen voor de school.

Wat is er mogelijk, hoe regelt u dat en wat kost het?

Wanneer u uw kind(eren) wil laten overblijven, zijn er de volgende mogelijkheden:

· Mijn kind blijft op een vaste dag over het hele jaar, met daarbij de keuze uit maandag, dinsdag, donderdag en/of vrijdag.

· Ik wil soms gebruik maken van de TSO. (via formulier strippenkaart)

 

Kosten TSO

De kosten voor een schooljaar overblijven zijn:

1 dag        € 68,-

2 dagen    € 136,-

3 dagen    € 204,-

4 dagen    € 272,-

Stroomt uw kind op een ander moment in dan verrekenen wij een deel van het schooljaar.

Vanuit wiscollect ontvangt u een factuur welke u in één keer of in meerdere keren kunt voldoen.

Deze factuur kunt u begin oktober verwachten.

 

Overblijven met een strippenkaart

Indien een kind af en toe overblijft kan er gebruik gemaakt worden van een strippenkaart.

Een strippenkaart voor 10 keer overblijven kost € 22,50. Ook hiervoor krijgt u een factuur vanuit wiscollect. Een strippenkaart kan gebruikt worden door alle kinderen uit een gezin en is geldig tot het laatste kind de school verlaten heeft. Als de strippen bijna op zijn krijgt u een mailtje.

 

 

 

Aanmelden BSO

Op basisschool Park16Hoven gaat een groot deel van de kinderen na schooltijd een of meerdere dagen naar de BSO (buitenschoolse opvang). Er zijn meerdere aanbieders van BSO die kinderen komen ophalen na schooltijd. De BSO dient u zelf te regelen met één van de verschillende aanbieders. U bent uiteraard vrij in het kiezen van een BSO aanbieder. Hieronder vindt u de contactgegevens van BSO aanbieders die op dit moment kinderen ophalen van basisschool Park16Hoven. 

 

BSO Norlandia

https://norlandia.nl/nl/buitenschoolse-opvang/bso-park16hoven--rotterdam

Sport BSO Norlandia
https://norlandia.nl/nl/buitenschoolse-opvang/bso-sport-park16hoven-rotterdam

BSO Zazou
https://kinderopvangzazou.nl/buitenschoolse-opvang-rotterdam-hillegersberg-schiebroek/scholen/

BSO De droomplaats
Tel: 085-1119200
https://dedroomplaats.nl/kinderopvang/rotterdam-overschie/bso/