Vreedzaam

Filmpje Vreedzaam

De methode "Vreedzaam" (voorheen: De Vreedzame School) is een compleet programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en om samen conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap en staan open voor de verschillen tussen mensen. Dit is zichtbaar in alle klassen via de taken die kinderen met elkaar afspreken, de regels die in alle groepen gelden en de school- en klasafspraken die we met elkaar hebben gemaakt.

Ieder jaar zijn er 6 thema’s die behandeld worden. Deze thema’s zijn:

 • We horen bij elkaar (groepsvorming)
 • We lossen conflicten zelf op (conflicthantering)
 • We hebben oor voor elkaar (communicatie)
 • We hebben hart voor elkaar (gevoelens)
 • We dragen allemaal ons steentje bij (verantwoordelijkheid)
 • We zijn allemaal anders (diversiteit)
Vreedzaam hanteert een doorgaande lijn van groep 1 t/m 8. Kinderen hebben ieder jaar herkenningspunten vanuit het vorige jaar. Vreedzaam heeft als doel de kinderen het volgende te leren:
 • Op een positeve en zorgzame manier met elkaar omgaan;
 • op een democratische manier met elkaar beslissingen nemen;
 • constructief conflicten oplossen;
 • verantwoordelijkheid nemen voor elkaar en voor de gemeenschap;
 • open staan voor verschillen tussen mensen.

Vreedzame school – SWS Oostermoer