Onderwijs dat past

Onderwijs aan leerlingen die meer uitdaging nodig hebben

Soms worden leerlingen niet voldoende uitgedaagd door de lesstof die in het reguliere aanbod wordt aangeboden. Tot enkele jaren geleden kregen deze leerlingen op basisscholen in Nederland vooral veel extra moeilijke stof aangeboden. Het team van basisschool Park16hoven was hier niet tevreden over; deze leerlingen leren immers zo gemakkelijk, maar kunnen hierdoor andere vaardigheden minder goed ontwikkelen.  
Want hoe leer je doorzetten, als het moeilijk wordt? Hoe leer je om hulp vragen, als dat bijna niet hoeft? Later, bijvoorbeeld op het voortgezet onderwijs, zijn dat ook belangrijke vaardigheden. Op Park16hoven streven we ernaar dat kinderen uitgedaagd worden, leren doorzetten en zelfinzicht krijgen. Soms kan een kind op een vakgebied al extra uitdaging krijgen, maar dit kan ook op meerdere vakgebieden zo zijn. 
 
Drie jaar lang is het team geschoold en gecoacht op het ontwikkelen van een duidelijke visie, goede leerkrachtvaardigheden en krachtig beleid voor het onderwijs aan leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong of meer- en hoogbegaafde leerlingen.  
Niet langer gaat het alleen om moeilijkere lesstof, maar laten we de leerlingen bewuster door 'de leerkuil' gaan. We laten hen ervaren hoe het is om iets moeilijk te vinden, om dan juist door te zetten, om dan om hulp te vragen. Dat kan dus betekenen, dat iets moeilijks leren ook wel eens wat minder leuk kan zijn. Maar dan kun je extra trots zijn, als het je wel is gelukt!  
De leerkrachten begeleiden de leerlingen 'door de leerkuil' en coachen hen in het ontwikkelen van hun executieve vaardigheden, zoals timemanagement, emotieregulatie en volgehouden aandacht.  Bij ons op school gebruiken we hier de Breinkrachten voor en in deze taal spreken we ook met de kinderen. Doorzetkracht is een voorbeeld van deze Breinkrachten.  
 
Groep 1-2 
In groep 1-2 hebben leerlingen soms al een ontwikkelingsvoorsprong. We dagen deze leerlingen uit door hen dieper te laten nadenken over 'een probleem' dat past binnen het thema. Bijvoorbeeld: hoe kan de piraat heel veel spullen meenemen op zijn schip, als hij er zelf niet meer bij past? De leerlingen overleggen, denken na en komen gezamenlijk tot een oplossing. In groep 1-2 betekent uitdagend werk niet meteen en niet alleen leren lezen, maar juist het creatief leren denken over complexere vraagstukken. Deze kinderen komen ook een keer per week bij een met een andere leerkracht om samen dingen te leren en dieper na te denken over het thema. 
 
Groep 3-8 

Uitdagendere lesstof geven wij op drie niveaus; oplopend in deze drie niveaus hoeven leerlingen minder van de reguliere uitleg te volgen, minder oefenstof te maken en krijgen zij uitdagender werk. We noemen dat compacten  (minder maken) en verrijken (uitdagender maken) van het werk. We hebben aanbod in Smartgames, rekenverrijking, leerlingen kunnen een andere taal leren en leren programmeren. Binnen het thema van Blink geven we de leerlingen complexere vraagstukken om over na te denken en een oplossing te bedenken.  
Onze leerkrachten en interne begeleiders zijn geschoold in het observeren van de leerlingen om deze leerlingen te signaleren. Ook maken wij gebruik van een observatiesysteem dat drie keer in de schoolloopbaan wordt afgenomen om te zien of we alle leerlingen goed in beeld hebben.  
 
Groeiklas 
Sinds schooljaar 2023-2024 hebben we de Groeiklas op school. Dit is een groep waarin kinderen zitten die extra uitdaging nodig hebben, maar hiernaast ook veel baat hebben bij het oefenen met hun executieve vaardigheden. De kinderen gaan hier één dag per week naar toe. De Groeiklas is in samenwerking met PPO Rotterdam (ons samenwerkingsverband) opgezet en is een klas van de wijk. Hierdoor zitten er ook kinderen in van andere scholen uit Overschie. Aanmelding voor deze Groeiklas gebeurt via de interne begeleiding van de school.