Protocollen en kwaliteitskaarten

Basisschool Park16Hoven heeft een aantal werkwijzen en protocollen. Daarnaast beschrijven wij onze doelstellingen in kwaliteitskaarten. Hieronder vindt een link naar een aantal werkwijzen, protocollen en kwaliteitskaarten.
 

Privacyreglement

Wij bieden onze leerlingen een veilige leeromgeving. Een goede en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens binnen de school is daarvoor een voorwaarde. In dit document leest u ons privacyreglement, waarin we beschrijven hoe we met de persoonsgegevens van onze leerlingen omgaan. 
 

Gedrags- en pestprotocol

Het toewerken naar gewenst gedrag en uitdoven van ongewenst gedrag kent een drietal niveaus: schoolniveau, groepsniveau en individueel niveau. Wilt u meer weten hoe basisschool Park16Hoven hiermee omgaat. Lees hier dan het gedrags- en pestprotocol.
 

Luizenpluizen: werkwijze

Hoofdluis is een onschuldig, maar veelvoorkomend en hardnekkig fenomeen bij schoolgaande en spelende kinderen. Door er bovenop te zitten en strak te controleren kunnen we ervoor zorgen dat luizen zo min mogelijk voorkomen. 
Basisschool Park6Hoven hanteert de volgende werkwijze bij luizen:  
Bij levende luizen worden ouders gebeld en gevraagd hun kind op te halen en te behandelen. Na behandeling mag de leerling weer naar school.  
Indien er luizen zijn geconstateerd, krijgen alle ouders van de betreffende groep een mail met daarin de mededeling dat er luizen in de groep zijn geconstateerd en het verzoek om thuis regelmatig te controleren op luizen. 
 

Gedrags- en verkeersregels rondom de school

Met de groei van de school neemt de drukte rondom het halen en brengen toe. Rondom brengen en halen willen we de volgende verwachtingen uitspreken:
  • Op de paden rondom de school wordt er rustig gelopen, met de fiets aan de hand. 
  • De fietsenrekken zijn voor de fietsen van kinderen.
  • Bij het ophalen bieden we aan kinderen de ruimte om hun fiets te pakken.
  • We helpen elkaar om zoveel mogelijk overzicht te houden.
Met de kinderen worden deze “regels” ook doorgenomen in de klas. We rekenen op een ieder om alles in goede banen te leiden.

Naast de drukte rondom school, neemt ook het aantal verkeersbewegingen toe. Wij willen dat alle kinderen zich veilig van en naar school kunnen bewegen. Wij zullen een verkeersprotocol gaan ontwikkelen in samenspraak met de gemeente. U kunt hier al uw steentje aan bijdragen door zoveel mogelijk de auto te laten staan en lopend of fietsend uw kind naar school te begeleiden. Als u toch met de auto komt, zet de auto dan zo neer dat de veiligheid van de kinderen niet in het gedrang komt.