Vrijwillige ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage maakt het mogelijk om alle niet-onderwijs-gerelateerde-activiteiten gedurende een schooljaar vorm te geven. Deze bijdrage zorgt ervoor dat we o.a. ieder jaar op schoolreis kunnen, Sint, Kerst, Pasen kunnen vieren en nog veel meer activiteiten kunnen organiseren. Dit jaar zal een deel ook gebruikt worden om alle klassen naar een museum of voorstelling op cultureel gebied te kunnen laten gaan. 

De ouderbijdrage is € 75,- per leerling. Dit bedrag is voor het hele schooljaar. Voor kinderen die later instromen, vragen we een kleinere bijdrage (per maand  € 5,- minder).
Het staat u natuurlijk vrij om een hogere bijdrage te geven. Uit de eventuele extra bijdragen worden zaken bekostigd als: extra uitdagend materiaal, nieuwe apparatuur, materiaal voor beeldende vorming, etc.
 
De vrijwillige ouderbijdrage kunt u overmaken naar:
rekeningnummer: NL22INGB0654083525
t.n.v. 68 PZH ouderbijdrage
o.v.v. naam kind en klas


De MR houdt de uitgaven van de ouderbijdrage ieder jaar in de gaten en keurt de uitgaven goed. Het niet voldoen van de ouderbijdrage leidt niet tot uitsluiting van deelname aan activiteiten.