Blink

Wij gebruiken voor aardrijkskunde, biologie, geschiedenis, natuur en technologie de methode Blink geïntegreerd.De leerlingen leren via onderzoekend, ontdekkend en ontwerpend leren welke plek de mens heeft in de wereld en kunnen daar betekenis aan geven. Tevens krijgen kinderen kennis van onze democratische samenleving en weten, kennen en oefenen hun rol als burger daarin. Elk thema bestaat uit vier onderzoekslessen en het doen van een eigen onderzoek. De leerkracht begeleidt de leerlingen tijdens de lessen bij het gezamenlijke onderzoeksproces en heeft een coachende rol bij hun eigen onderzoeksproces.

Aan het einde van een onderzoeksproces wordt een eindproduct gemaakt. Dit verschilt per thema. Er kan gedacht worden aan een poster, een maquette, een bordspel of een presentatie binnen het thema. Voorbeelden van thema's zijn bijvoorbeeld "Aardse extremen", "Ruimtereizigers" of "Stem op mijn partij!". Naast de blinklessen, wordt er waar mogelijk binnen het thema gewerkt of wordt er een uitstapje binnen het thema gemaakt. We hopen dat wanneer u of een leerling de school binnenloopt, het meteen duidelijk is met welk thema we bezig zijn.

In groep 5-8 worden Maak-o-theeklessen gegeven. Dit zijn lessen van een vakdocent waarbij wetenschap en techniek centraal staat. Deze lessen proberen wij waar mogelijk te koppelen aan ons huidige blinkthema.