Anders organiseren

Groepsdoorbroken werken in groep 3 tot en met 8
Onze school heeft vanaf de groepen 3 steeds vier groepen per leerjaar; vier groepen 3, vier groepen 4, enzovoort. Deze groepen zijn gesitueerd rondom een leerplein. Dit leerplein zien wij eigenlijk als extra lokaal voor alle vier de groepen. 

Tijdens de weektaakmomenten werken wij groepsdoorbroken. Dat houdt in dat de vier groepen en de leerkrachten per leerjaar op dat moment nog meer samen werken. Zo kunnen we de leerlingen nog passender onderwijs bieden en de talenten van de leerkrachten benutten. 


Onze leerlingen weten dankzij het groeiportfolio heel goed wat zij al goed beheersen en wat nog meer aandacht nodig heeft. Dit past goed bij onze kernwaarden Eigenaarschap, vertrouwen en toekomstgericht.
Ook de leerkracht weet welke leerlingen meer uitleg of juist meer uitdaging nodig hebben. 

Tijdens het groepsdoorbroken werken kiezen de leerlingen samen met hun leerkracht naar welke groep zij gaan voor extra uitleg of extra uitdaging. Of dat zij zelfstandig aan het werk gaan met hun eigen werk. De leerkrachten verdelen de instructiegroepen naar hun eigen talenten; de ene leerkracht heeft een passie voor rekenen, de andere voor spelling en weer een andere leerkracht kan de leerlingen via de taxonomie van Bloom juist aan het denken zetten. 
Anders organiseren in groep 1-2
Onze samenwerking met Norlandia gaat niet alleen over de TSO. We werken ook met combinfunctionarissen van Norlandia. Deze pedagogisch medewerkers ondersteunen de leerkrachten van groep 1-2 bij de bewegingslessen, in de groepen en werken en spelen met kleine groepjes onder begeleiding van de leerkracht. 

Anders organiseren heeft een vlucht genomen door het leerkrachten tekort. Wij hebben onze werkwijze voor het anders organiseren zo ingericht, dat we in de eerste plaats de leerlingen beter onderwijs kunnen geven, en de talenten van leerkrachten beter kunnen benutten.