Vakdocenten

Gym
De gymlessen op Park16hoven worden gegeven door twee bevoegde gymleerkrachten. De leerlingen van groep 1-8 hebben twee keer per week gym in een gymzaal. De vakleerkrachten maken gebruik van de SLO-doelen voor bewegingsonderwijs. Met behulp van de beweegthema's wordt een jaarplanning gemaakt en komt ieder doel aan bod. De motorische ontwikkeling van de leerlingen wordt ook opgenomen in het groeiportfolio. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan de onderdelen balanceren, klimmen, springen en mikken.

De gymlessen vinden plaats in de gymzaal van de Tinbergenlaan of de Woensdrechtstraat. Voor meer informatie, klik hier

SKVR
Op school werken we samen met de SKVR: Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam. Alle groepen komen ieder jaar een aantal weken aan de beurt. Tijdens deze lessen wordt er aandacht geschonken aan de expressievakken. Gedacht kan worden aan beeldende vorming, muziek, theater, drama en dans. 

Maak-o-theek
In groep 5-8 krijgen de leerlingen twee keer per periode een Maak-o-theekles. Dit zijn technieklessen die gegeven worden door een vakleerkracht. Deze lessen staan altijd in verbinding met het huidige blinkthema. Er kan gedacht worden aan het werken met beebots of het zelf maken van een stroomkring.

Naast bovengenoemde vakken, kan het voorkomen dat er incidentele lessen van vakdocenten worden gegeven over verschillende onderwerpen.