MR 2023-2024

Medezeggenschapsraad Park16hoven


In schooljaar 2023-2024 bestaat de MR uit tien leden.

Oudergeleding:

Paul de Laat, voorzitter  (vader Thije 4, Siebe groep 3 en Fosse groep 1-2)
Senne Donders (vader Rowan groep 5, Evy groep 7)
Floor Borgonjen (moeder Mak groep 5 en Kiet groep 3)
Freek van der Sman (vader Daan groep 1-2)

Er is een vacature voor de oudergeleding. Verkiezingen zullen worden opgezet door de MR. 

Personeelsgeleding:
Kelly van As (leerkracht groep 5, schoolopleider)
Milo van der Werf (leerkracht groep 7)
Marijke van der Gaag (leerkracht groep 8, ondersteuning IB)
Anne den Hertog (leerkracht groep 1/2)
Sandra Henrichs (leerkracht groep 1-2, event manager)


Doel MR
Als MR willen wij een proactieve bijdrage leveren aan de kwaliteit van het onderwijs en de verdere professionalisering van onze school. Wij zijn een orgaan waarin we zowel de belangen van de leerkrachten, als de belangen van de ouders behartigen. Allemaal met één doel: de ontwikkeling van de kinderen.

Wij hebben een aantal vaste agendapunten waarover we instemming of advies geven. Dit zijn jaarlijks terugkerende zaken als het jaarplan, de studiegids of het veiligheidsplan. Daarnaast hebben wij voor het huidige schooljaar speerpunten gekozen die we via deze weg graag willen belichten:

  • Welzijn en veiligheid van de kinderen
  • Kwaliteit van onderwijs
  • Huisvesting
  • Ouderbetrokkenheid 
  • TSO


Mist u een speerpunt? Heeft u vragen, opmerkingen en/of suggesties? Wij zijn persoonlijk dan wel via e-mail benaderbaar: medezeggenschapsraad@bsp16hoven.nl