Vreedzame school

De Vreedzame School

De Vreedzame School is een compleet programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap en staan open voor de verschillen tussen mensen. De Vreedzame School is zichtbaar in alle klassen via de taken die kinderen met elkaar afspreken, de kernwoorden die overal hangen en de gevoelsthermometer.

Ieder jaar zijn er 6 thema’s die behandeld worden. Deze thema’s zijn:

 • We horen bij elkaar (groepsvorming)
 • We lossen conflicten zelf op (conflicthantering)
 • We hebben oor voor elkaar (communicatie)
 • We hebben hart voor elkaar (gevoelens)
 • We dragen allemaal ons steentje bij (verantwoordelijkheid)
 • We zijn allemaal anders (diversiteit)

De Vreedzame School is een doorgaande lijn van groep 1 t/m 8. Kinderen hebben ieder jaar herkenningspunten vanuit het vorige jaar. De Vreedzame School heeft als doel de kinderen te leren:
 • Op een positeve en zorgzame manier met elkaar om te gaan
 • Op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen 
 • Constructief conflicten op te lossen
 • Verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap
 • Open te staan voor verschillen tussen mensen