Onze visie

Visie en missie

 

‘Alles wat aandacht krijgt, groeit’

 

Een kind bij ons op school krijgt op cognitief, creatief en sociaal-emotioneel gebied de kans zich te ontwikkelen. Een kind is een geheel van deze 3 gebieden. Wij willen dat kinderen aan het einde van de basisschool het volgende kunnen zeggen over zichzelf:

· Ik kan rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen en ben taalvaardig op 1S/2F niveau.

· Ik durf me te uiten en kan buiten de paden denken.

· Ik spreek een beetje Engels.

· Ik heb normen en waarden ontwikkeld en respecteer die van een ander.

· Ik heb mijn talenten kunnen ontdekken.

Om bovenstaande te bereiken, willen we een school zijn waar kinderen zich welkom, gezien en gewaardeerd voelen. Waarbij een sfeer van wederzijds respect en vertrouwen een groot goed is. Kernwoorden binnen de visie van de school zijn: eigenaarschap, samenwerken, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en “gezien worden”.

Het kind staat centraal en zij moeten weten wat ze willen en moeten leren. We bieden als school de ruimte en de mogelijkheden om dit te bereiken. We reflecteren en evalueren als, school, als PLG, als groep en met de kinderen. We verbinden met elkaar en met de leerdoelen, waardoor we een betekenisvolle omgeving scheppen.

 

Principes van waaruit we werken:

Je bent een zelfstandig deel van het geheel.

Je bent verwelkomend.

Je bent oprecht.

Je bent zorgzaam.

Je bent op de hoogte.

Je bent betrokken.

Iedereen is belangrijk.

Verras vanuit een gestructureerd, veilig geheel.

Een mens is een creatief, scheppend en denkend wezen.