Medezeggenschapsraad 2021-2022

MR Park16Hoven

In schooljaar 2021-2022 zal de MR uit tien leden bestaan.

Oudergeleding:

Mathilde de Boer (voorzitter MR, moeder Hector 8D en Clemens 6D)

Anneloes Vogelaar (moeder Taeke 7C en Yfke 4C)

Pieter Verhagen (vader Timber 6A, Vesper 4A en Guusje 1/2H)

Paul de Laat (vader Thije 1/2A, Siebe 1/2H en Fosse)

Leonie Welling (moeder Valerie 7B, Lucas 5D en Kate)

Personeelsgeleding:

Denise van Kronenburg (leerkracht groep 3B)

Kelly van As (leerkracht groep 5B)

Anne den Hertog (leerkracht groep 1/2G)

Milo van der Werf (leerkracht groep 7C)

Marijke van der Gaag (leerkracht groep 7B)

Doel MR

Als MR willen wij een proactieve bijdrage leveren aan de kwaliteit van het onderwijs en de verdere professionalisering van onze school. Wij zijn een orgaan waarin we zowel de belangen van de leerkrachten, als de belangen van de ouders behartigen. Allemaal met één doel: de ontwikkeling van de kinderen.

Wij hebben een aantal vaste agendapunten waarover we instemming of advies geven. Dit zijn jaarlijks terugkerende zaken als het jaarplan, de studiegids of het veiligheidsplan. Daarnaast hebben wij voor het huidige schooljaar speerpunten gekozen die we via deze weg graag willen belichten:

- Welzijn en veiligheid van de kinderen

- Kwaliteit van onderwijs

- Huisvesting

- Ouderbetrokkenheid in combinatie met inloopmomenten voor de ouders

- Schooltijden/TSO

Mist u een speerpunt? Heeft u vragen, opmerkingen en/of suggesties? Wij zijn persoonlijk dan wel via e-mail benaderbaar: medezeggenschapsraad@bsp16hoven.nl

De vergaderingen van dit jaar staan gepland op: 13 oktober, 7 december, 20 januari, 8 februari, 19 april en 16 juni. Deze data zullen ook in de Parkpost benoemd worden.