De leerlingenraad

Sinds 2018 heeft Park16Hoven een leerlingenraad. De inzet van de leerlingenraad is bedoeld om leerlingen actief betrokken te maken bij de school. Leerlingen en hele klassen, worden op deze manier gehoord in de school. De leerlingen weten wat er speelt op school. De leerlingen ervaren democratie en kunnen op deze manier hun talenten laten zien. 

De afgelopen jaren heeft de leerlingenraad successen behaald;
  • ‚ÄčEr is intensief meegedacht en geholpen bij het vernieuwde schoolplein aan de Tinbergenlaan.
  • Er zijn door alle kinderen kerstkaarten gemaakt, in samenwerking met het Ouderenfonds, en deze zijn door de leerlingraad langs ouderen gebracht.

Onderwerpen leerlingenraad 

  • Organiseren activiteiten 

  • Veiligheidsbeleving 

  • Advies geven aan de school over regels, speelplaats, kwaliteitsvragenlijsten, etc. 

  • Ideeënbus (hierin kunnen leerlingen ideeën achterlaten voor de leerlingenraad) 

Samenstelling leerlingenraad

  • Uit elke groep van 5-8 één leerling 

  • Lid van de directie en één leerkracht 

  • Voorzitter + notulist + ideeënbus verantwoordelijke.  

De leerlingenraad vergadert ongeveer zes keer per schooljaar. Na afloop van de vergadering zorgt de leerlingenraad er middels databordgesprekken voor dat alles wat er besproken is, ook in alle klassen terecht komt. Zo houden de leerlingen elkaar op de hoogte en dit zorgt ervoor dat iedereen betrokken is.