Creatieve communicatie

Creatieve communicatie  

 

Op basisschool Park16Hoven vinden wij het belangrijk dat kinderen zich sociaal- en emotioneel ontwikkelen als een zelfstandig individu dat inzicht heeft in zijn/haar eigen emoties en sociale interactie. Om dit te bereiken geven wij creatieve communicatie lessen in groep 1 t/m 8 en willen wij daarbij het volgende bereiken:
 • zelfontplooiing en zelfinzicht door creatieve expressie en communicatie
 • ieder kind kunstenaar laten zijn en het beeldend vermogen ontwikkelen
 • nieuwe tekenvaardigheden en meer zelfexpressie
 • tekentaal koppelen aan leermethodes, waardoor leren leuker wordt en beide hersenhelften aangesproken worden
 • via het tekenen de sensomotoriek ontwikkelen
 • sociale vaardigheden aanleren door samen te tekenen
 • groepsklimaat verrijken
 • sociaal-emotionele ontwikkeling bevorderen
 • het lichaam betrekken bij de verbeelding en fantasie
 • het kunnen lezen van de tekentaal
 • tekenen als uitgangspunt van gesprek en als bron van informatie

Individuele vaardigheden (eigenheid, karakter, van binnenuit):
 • zelfvertrouwen
 • weerbaarheid (ook leren incasseren)
 • assertiviteit
 • emoties (her)kennen, tonen
 • fantasie ontwikkelen

Sociale vaardigheden (samen met anderen):
 • samenwerken door samen te tekenen; ook leren leiden en volgen
 • communicatie: kringgesprekken, praten over de tekening, luisteren,
 • vragen stellen
 • reflecteren op het tekenproces
 • leren uitwisselen; complimenten geven maar ook leren grenzen aan te geven
 • elkaars tekenwerk bekijken
 
Psychologische vaardigheden:
 • bewust worden van en omgaan met emoties en gevoelens
 • bewust worden van je wil maar ook van die van de ander
 • omgaan met ruzie, pesten
 • rouw en verlies
 • begrijpen
 • keuzes maken

Leerprocessen:
 • hersensynchronisatie en – coördinatie; ontwikkeling van beide hersenhelften
 • creatieve expressie en ondersteuning bij leertaken
 • leren en beleven koppelen